energy efficiency

Upisani smo u Registar ovlašćenih tela

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja republike Srbije donelo je rešenje broj 021-03-71/2012-08 kojim naše preduzeće ovlašćuje za overavanje elektronskih i indukcionih brojila aktivne i reaktivne električne energije.

Ovo Rešenje doneto je nakon što je naše preduzeće dokazalo da je ispunilo sve zahteve iz zakona i podzakonskih akata kojim se regulišu poslovi overavanja i ovlašćivanja za overavanje:
- dobijanje akreditacije za kontrolisanje merila
- obezbeđenje administrativnih uslova
- obezbeđenje kompetentnog osoblja
- obezbeđenje odgovarajućeg prostora i
- obezbeđenje kvalitetne, etalonirane opreme.

Na osnovu ovog Rešenja, upisani smo u Registar ovlašćenih tela pod brojem OM 039