energy efficiency

Sedamnaest godina postojanja kompanije Energobull d.o.o.

Energobull d.o.o. je osnovan na današnji dan, 1995. godine, kao preduzeće koje se bavi projektovanjem i proizvodnjom sistema i uređaja za merenje i kontrolu električne energije.

Osnovan je u okviru Naučno tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu što je omogućilo maksimalno korišćenje intelektualnih i tehničkih kapaciteta u koncipiranju i realizaciji linija razvojnog i proizvodnog programa.

Naši proizvodi nagrađeni su:

Diplomom Novosadskog sajma sa zlatnom medaljom:
– Registrator električne snage i energije „Scanenergy“ SE-02 i Novi radiotelekomandni sistem za upravljanje u elektroprivredi na 4. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike, 1995. Godine
– aDAcS-2000 SCADA sistem za daljinsko upravljanje elektroenergetskim objektima i tehnološkim procesima, Merni pretvarač i AccuScan sistem za ekspertizu akumulatorskih ćelija na 5. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike, 1996. godine
– Kompatibilni upravljački centar radiotelekomandnog sistema i Radiotelekomandni digitalni časovnik, na 6. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike, 1997. godine
– Automatizovana laboratorija za ispitivanje i overu industrijskih gasomera i Radiotelekomandni uklopni sat sa više funkcija na 7. Međunarodnom sajmu elektronike, telekomunikacija i informatike, 1998. godine
– Sistem za nadzor, kontrolu i upravljanje potrošnjom električne energije na 10. Međunarodnom sajmu informatike, telekomunikacija i elektronike, 2001. godine
– Merni pretvarač za merenje električnih veličina i harmonijsku analizu napona i struje, Multifunkcionalno elektronsko brojilo sa daljinskim isključenjem potrošača pomoću RTK sistema i Merni pretvarač sa kalemom Rogowski na 15. Međunarodnom sajmu elektronike, telekomunikacija, informatike i energetike, 2006. godine

Diplomom Novosadskog sajma sa srebrnom medaljom:
– Mikroommetar za merenje prelaznih otpornosti velikih energetskih pretvarača na 6. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike, 1997. godine

Diplomom Novosadskog sajma sa bronzanom medaljom:
– Novi proizvodi po vlastitoj konstrukciji i ukupan kvalitet ocenjenih proizvoda na 5. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike, 1996. godine

Diplomom Novosadskog sajma sa peharom:
– Poseban kvalitet ocenjenih proizvoda na 10. Međunarodnom sajmu informatike, telekomunikacija i elektronike, 2001. Godine
– Originalna rešenja i visok kvalitet mernih uređaja u energetici na 15. Međunarodnom sajmu elektronike, telekomunikacija, informatike i energetike, 2006. godine

Diplomom Novosadskog sajma sa srebrnim šampionskim peharom:
– Ukupan kvalitet ocenjivanih proizvoda na 7. informatike, telekomunikacija i elektronike, 1998. godine