energy efficiency

Sistemi za ekspertizu

Sistem za ekspertizu i revitalizaciju stacionarnih akumulatorskih baterija

Sistem je rezultat petnaestogodišnjeg iskustva na ekspertizi i revitalizaciji baterija u elektroprivredi i predstavlja inovaciju u procesu ispitivanja, razvoja, proizvodnje i servisiranja akumulatorskih baterija. Sistem obezbeđuje potpuno automatizovan proces ekspertize svih tipova baterija.

Sistem je portabl (cca 30kg) sa moćnim pražnjačem (16 kw do 44 kw) i strujama pražnjenja od 1 do 400a.ekspertiza se vrši kontinualno u trajanju od 5-10h i obuhvata:

Sistemi za ekspertizu

Sistemi za ekspertizu

 • dubinsko pražnjenje ćelija konstantnom strujom
 • kontinualno merenje i snimanje dijagrama
  - unutrašnjih otpornosti ćelija
  - napona ćelija u različitim režimim
  - koncentracije elektrolita ćelija
 • kontinualno merenje i snimanje grafikona
  - prelaznih otpornosti ćelijskih međuveza i polnih izvoda
  - prelaznih otpornosti bakarni provodnici-baterija
  - kapaciteta ćelija

 

 

Monitoring i upravljanje dubinskim pražnjenjem i ekspertizom, sa bogatom vizuelizacijom u NT okruženju.
Automatski tok procesa ekspertize, sa kontinuiranim prikazom svih izmerenih veličina.
Detaljna analiza podataka, sa grafičkim i tabelarnim prikazima, uz ocenu stanja baterije.
Arhiviranje podataka u bazu.
Izuzetne mogućnosti pražnjenja:
16 kW do 44kW i struje pražnjenja do 400A.
Pražnjač je moguće koristiti i kao nezavisan uređaj.
Skeniranje merenih veličina svake pojedine ćelije baterije.
Broj ćelija koje se istovremeno ispituju je od 6 do 130.

- Stacionarne olovne
- Stacionarne niklkadijumske
- Hermetičke
- Hermetičke sa gelom
- Trakcijske (za električna vozila)
- Starter

Kapaciteti ispitivanih baterija mogu se kretati u rasponu od 1 Ah do 2000 Ah.

Štampanje svih izmerenih vrednosti, dijagrama i tabelarnih prikaza u obliku kompletnog izveštaja o rezultatima ispitivanja baterije.