energy efficiency

RTK sistem

RTK sistem je moćan visoko-tehnološki sistem prvenstveno namenjen za bežično upravljanje angažovanom snagom, tarifama i javnim osvetljenjem u elektrodistributivnim mrežama.

 

EKONOMIJA

Troškovi ugradnje RTK sistema su 10-15 puta manji od troškova izgradnje elektroenergetskih izvora ekvivalentne snage koju supstituiše primena RTK sistema.

 

RTK sistem

RTK sistem

OSTALE ZNAČAJNE PRIMENE

 Masovno i selektivno upravljanje električnim potrošačima obezbeđuje vrlo važne a materijalno nemerljive efekte kao što su:

 • pouzdano dinamičko usaglašavanje potrošnje sa trenutnim proizvodnim mogućnostima,
 • brzo rasterećenje konzuma u predhavarijskim stanjima,
 • potpuna kontrola potrošnje iz dispečerskog centra,
 • eliminisanje havarijskih i drugih redukcija,
 • „meko“ upuštanje konzuma posle havarijskih ispada…

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 • Veliki broj funkcionalnih mogućnosti, izuzetna pouzdanost i niska cena, RTK sistem preporučuju za primenu u svim oblastima distribucije energije gde je potrebno dinamičko daljinsko upravljanje.
 • RTK sistem je projektovan tako da RTK telekomandne poruke apsolutno pouzdano dopiru do svih mesta u elektroenergetskoj mreži, kroz prostor i preko elektroenergetskih vodova, bez obzira na specifična mesta instalacije RTK prijemnika u servisnoj zoni RTK sistema (podrumi, metalni ormani, armirano-betonske konstrukcije i drugo).
 • Jedno RTK emisiono postrojenje snage do 25W pokriva konzum prečnika 50 km.

 

RTK sistem

RTK sistem

RTK sistem obezbeđuje veliki broj funkcija bežičnog upravljanja:

 • selektivno dinamičko upravljanje angažovanom snagom kod individulnih potrošača (TA peći, protočni bojleri…)
 • dinamičko upravljanje tarifama
 • upravljanje javnim osvetlenjem
 • upravljanje industrijskim potrošačima
 • upravljanje niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim objektima
 • upravljanje toplifikacionim sistemima grada
 • daljinsko čitanje brojila
 • pre-paid sistem prodaje električne energije
 • dinamička limitacija potrošnje (angažovane snage)
 • direktno isključenje nesolventnih potrošača

 

Distribucija tačnog vremena sadržana u svakoj RTK poruci obezbeđuje potpunu sinhronizaciju rada svih RTK uređaja i niza drugih uređaja u sistemu (maksigrafi, javni časovnici…).

Adresni prostor u RTK sistemu je izuzetno veliki (232 adresa), tako da svaki RTK uređaj ima jedinstvenu adresu, što funkcionisanje RTK sistema čini izuzetno robusnim i fleksibilnim.

Podržani su svi tipovi adresiranja: unicast, broadcast i multicast.

 

ELEMENTI RTK SISTEMA

Računarski sistem u dispečerskom centru obezbeđuje potpunu automatizaciju svih funkcija RTK sistema i sa RTK upravljačko nadzornom jedinicom čini RTK upravljačko-nadzorni centar. Svi RTK upravljačko-nadzorni centri u distribucijama mogu se povezivati u jednu hijerarhijski organizovanu funkcionalnu celinu radi jedinstvenog upravljanja angažovanom snagom celog konzuma.

Emisiona postrojenja (predajnici i antenski sistemi) pripremljene telekomandne poruke emituju u etar, odnosno servisnu zonu.

RTK sistem - shema

RTK sistem – shema

RTK prijemnici su izvršni elementi u RTK sistemu. Svaki RTK prijemnik ima jedinstvenu adresu, osam uklopnih satova i 32 funkcionalne grupe. Programiranje nedeljnog uklopnog plana za jedan uklopni sat vrši se jednom telekomandnom porukom. Uklopni plan je neizbrisiv do sledećeg reprogramiranja. Jednom telekomandnom porukom programira se jedan (pojedinačno programiranje) ili više (grupno programiranje) RTK prijemnika. Isti uklopni sat može obavljati različite funkcije u različitim funkcionalnim grupama.