energy efficiency

Prigovori i žalbe

S obzirom na to da nam je vaše zadovoljstvo našim radom na prvom mestu, veoma nam je važno da znamo vaše reakcije, bilo da su to pohvale, sugestije za unapređenje rada ili prigovori ili žalbe.

Svaka vaša poruka biće razmatrana, a u slučaju prigovora ili žalbe, biće vam odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

U slučaju vašeg prigovora ili žalbe, postupak je sledeći:

- nakon prijema prigovora ili žalbe, direktor razmatra na koji se organizacioni deo prigovor ili žalba odnosi i dostavlja ih rukovodiocu tog dela;
- rukovodilac informiše predstavnika rukovodstva za kvalitet, koji prigovor ili žalbu evidentira u Knjigu žalbi;
- rukovodilac razmatra prigovor ili žalbu i zauzima stav, uključujući i mogućnost da formira tim koji bi razmotrio žalbu ili prigovor, pri čemu vodi računa o tome da osoba koja je bila uključena u spornu aktivnost ne bude u timu; ukoliko se prigovor ili žalba odnose na rad rukovodioca, tada se rešavanje žalbe prosleđuje direktoru preduzeća;
- ukoliko rukovodilac ili direktor smatra da je prigovor ili žalba osnovana, pokreće mere za otklanjanje posledica prigovora ili žalbe i o tome obaveštava korisnika i predstavnika rukovodstva za kvalitet;
- ukoliko rukovodilac ili direktor smatra da prigovor ili žalba nisu osnovani, o tome obaveštava korisnika, navodeći razloge za svoj stav i predstavnika rukovodstva za kvalitet;
- u oba slučaja predstavnik rukovodstva za kvalitet evidentira odgovor na prigovor ili žalbu i datum kada je korisnik obavešten.

U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorom, postoji mogućnost drugostepene žalbe i to:
- za poslove etaloniranja i kontrolisanja: Akreditacionom telu Srbije
- za poslove overavanja merila: Ministarstvu privrede i Direkciji za mere i dragocene metale.

Ukoliko ste naš korisnik, vaše pohvale, sugestije, prigovore i žalbe možete nam proslediti tako što ćete popuniti sledeći formular:

Captcha:
15 + 4 =