energy efficiency

Prigovori i žalbe

S obzirom na to da nam je vaše zadovoljstvo našim radom na prvom mestu, veoma nam je važno da znamo vaše reakcije, bilo da su to pohvale, sugestije za unapređenje rada ili prigovori ili žalbe.

Svaka vaša poruka biće razmatrana, a u slučaju prigovora ili žalbe, biće vam odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

U slučaju vašeg prigovora ili žalbe, postupak je sledeći:

– nakon prijema prigovora ili žalbe, osoba koja je prigovor primila, razmatra na koji se organizacioni deo prigovor ili žalba odnosi i dostavlja ih rukovodiocu tog dela i saradniku za kvalitet;
– saradnik za kvalitet prigovor ili žalbu evidentira u Knjigu žalbi;
– rukovodilac organizacionog dela razmatra da li se prigovor ili žalba odnose na aktivnosti kojima on rukovodi;
– ukoliko rukovodilac proceni da se prigovor odnosi na aktivnosti kojima rukovodi, procenjuje da li je za razmatranje prigovora ili žalbe i donošenje odluke o merama potrebno da uključi i druge radnike. Ukoliko uključuje i druge radnike, prilikom izbora uzima u obzir odsustvo poslovnog interesa, radi obezbeđenja nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti. Organizuje prikupljanje svih relevantnih informacija i verifikuje ih. Ukoliko se prigovor ne odnosi na taj organizacioni deo, obaveštava korisnika;
– ukoliko se u prethodnom postupku proceni da su prigovor ili žalba osnovani,postupa se prema internoj proceduri za upravljanje korektivnim merama, pokreću se mere za otklanjanje posledica prigovora ili žalbe, a saradnik za kvallite prati to odgovarajućim zapisima. Prilikom odlučivanja o merama vodi se računa o tome da mere budu primerene veličini problema;
– ukoliko se u postupku proceni da prigovor ili žalba nisu osnovani, o tome rukovodilac organizacionog dela obaveštava korisnika navodeći razloge za ovakvo rešenje.

O svim fazama rešavanja prigovora ili žalbe redovno ćemo vas obaveštavati.

U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorom, postoji mogućnost drugostepene žalbe i to:
– za poslove etaloniranja i kontrolisanja: Akreditacionom telu Srbije
– za poslove overavanja merila: Ministarstvu privrede i Direkciji za mere i dragocene metale.

Ukoliko ste naš korisnik, vaše pohvale, sugestije, prigovore i žalbe možete nam proslediti tako što ćete popuniti sledeći formular:

Captcha:
11 + 8 =