energy efficiency

LED rasveta

LED rasveta

LED rasveta

LED rasveta predstavlja inovaciju u oblasti osvetljenja.

Do sada su postojale dve vrste izvora svetlosti koje koriste električnu energiju:

 • sijalice sa užarenim vlaknom
 • sijalice punjene jonizujućim gasovima, od kojih su najpoznatije fluo cevi i štedljive sijalice.

I pored neverovatno brzog razvoja tehnologije u svim oblastima, razvoj rasvetnih tela je bio usporen i tek pre nekoliko godina pronađen je snažan svetlosni izvor koji će zahvaljujući svojim karakteristikama uskoro zameniti sve druge.

ZAŠTO?

ZATO ŠTO:

 • LED sijalica troši 5 puta manje električne energije od sijalice sa užarenim vlaknom.
 • LED sijalica troši 3 puta manje električne energije od fluorescentnih i štedljivih sijalica.
 • LED sijalica traje 100 puta duže od sijalice sa užarenim vlaknom.
 • LED sijalica traje 10 do 20 puta duže od fluorescentnih i štednih sijalica.
 • Fluorescentne cevi, štedne sijalice, sijalice za ulično osvetljenje, osvetljenje hala, benzinskih pumpi i ostalog zrače nevidljivi spektar koji je izuzetno opasan po zdravlje. Isto tako utiču i na psihu ljudi zbog efekta treperenja i izuzetno siromašnog svetlosnog spektra.
 • LED sijalice ne zrače, ne trepere,a svetlosni spektar im je veoma približan sunčevom, što znači da predstavlja izuzetno zdrav izvor svetlosti.
 • LED sijalice su dostupne u milionim boja.
 • LED sijalica ne rasipa svetlost u sferu, nego samo u trećinu sfere, što znači da je za istu svetlosnu snagu 3 puta efikasnija od fluorescentnih cevi i štednih sijalica.
 • LED sijalica svetli u vodi, a kiša joj prija.
 • Sve vrste svetiljki osim LED svrstavaju se u opasan otpad.
 • LED sijalice su dimenziono i težinski izuzetno male i smatraju se dvodimenzionalnim izvorom svetlosti.

 

BUDUĆNOST:

 • Sijalice sa užarenim vlaknima, fluorescentne cevi i štedljive sijalice odlaze u istoriju.
 • Potrošnja električne energije u globalnim razmerama smanjiće se za 3 do 4 puta.
 • Emisija CO2 koju prouzrokuju svetlosni izvori kao potrošači samnjiće se 3 do 4 puta.
 • Godišnja količina proizvedenih i pokvarenih svetlećih tela smanjiće sa za 10 puta.
 • Prestaće potreba za održavanjem rasvete.
 • Ljudski rod biće zdraviji.

 

POREĐENJE KARAKTERISTIKA ZA JEDNU FLUORESCENTNU I LED CEV

EKONOMSKI POKAZATELJI

Fluorescentna cev T5 1500mm

LED cev 1500mm

Aktivna asnaga

80 W

25 W

Reaktivna snaga

120 VA

0 VA

Emisija CO2 za godinu dana

120 kg

40 kg

Vek trajanja

10.000 sati

100.000 sati

Izjednačimo vek trajanja

Potrebno 10 cevi

Potrebna 1 cev

Potrošnja za 100.000 sati

8.000 kWh

2.500 kWh

Reaktivna energija za 100.000 sati

12.000 kVAr

0 kVAr

Trošak za energiju

1.200 €

375 €

Trošak za prekomernu reaktivnu energiju

120 €

0 €

Ukupni trošak za energiju

1.320 €

375 €

UŠTEDA ZA ENERGIJU

0 €

945 €

Trošak ugradnje i zamene

35 €

55 €

UKUPNA UŠTEDA

0 €

925 €

 

Ostali pokazatelji

UV zračenje

Visok nivo

Nema

Treperenje

100 puta u sekundi i samim tim neprijatna svetlost, uz to, odloženo paljenje

Nema – trenutno paljenje, mirno, prijatno svetlo, bez treperenja

Kvalitet svetla, svetlosni spektar

Veoma loš, do 60% od sunčevog spektra

Veoma dobar, do 90% od sunčevog spektra

Troškovi održavanja

Visoki – kratak vek trajanja jedne cevi, visoki dodatni troškovi zbog zamene cevi, startera i prigušnice i angažovanja radne snage

Nema – dug vek trajanja i time neznatni troškovi održavanja

Mogućnost odabira temperature boje

Samo hladno belo

Toplo belo, dnevna svetlost, hladno belo

 

NUDIMO VAM:

LED cevi

LED cevi

LED svetiljka za spuštene plafone

LED svetiljka za spuštene plafone

LED reflektor za spoljnu i unutrašnju rasvetu

LED reflektor za spoljnu i unutrašnju rasvetu

LED reflektor za spoljnu i unutrašnju rasvetu

LED reflektor za spoljnu i unutrašnju rasvetu

LED panel

LED panel

LED panel

LED panel

LED trake za dekorativnu rasvetu

LED trake za dekorativnu rasvetu

LED trake za dekorativnu rasvetu

LED trake za dekorativnu rasvetu

LED svetiljke za ulično osvetljenje

LED svetiljke za ulično osvetljenje

LED svetiljke za ulično osvetljenje

LED svetiljke za ulično osvetljenje

LED svetiljke za ulično osvetljenje

LED svetiljke za ulično osvetljenje

Nudimo vam tehniku za sutra po ceni koja ima smisla za trenutnu adaptaciju i rentabilna je.

Ukoliko zamenite sijalice sa užarenim vlaknom i fluorescentne cevi LED svetiljkama možete napraviti ogromne uštede u potrošnji električne energije, smanjenju troškova održavanja, smanjenju opasnog otpada i zaštiti životne sredine.