energy efficiency

Laboratorija za etaloniranje

Laboratorija za etaloniranje merila električne energije i snage.

U akreditovanoj Laboratoriji za etaloniranje merila električne energije i snage etaloniraju se merila aktivne i reaktivne električne energije (brojila).

Sertifikat 17025

Sertfikat 17025

Akreditovana je prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog tela Srbije prvi put 29. 02. 2008. godine, a 2012. i 2016. akreditacija je obnovljena, a 2020. ponovo je akreditovana prema verziji standarda iz 2017. godine.

Laboratorija za etaloniranje merila električne energije i snage prva je u Srbiji i okruženju akreditovana za ovu oblast.

Laboratorija za eteloniranje merila električne energije i snage poseduje opremu za etaloniranje koja se sastoji od radnog etalona klase 0,05, visokostabilnih izvora struje i napona, stalka za postavljanje brojila električne energije sa mogućnošću istovremenog etaloniranja do 24 brojila i računara za automatsko vođenje procesa etaloniranja, obradu podataka i izradu uverenja o etaloniranju. Radni etalon, kao i merilo za praćenje uslova okoline prilikom etaloniranja, redovno se etaloniraju u ovlašćenim laboratorijama, a povremeno se i interno kontrološu, radi praćenja stabilnosti procesa i obezbeđenja poverenja u kvalitet etaloniranja.

U Laboratoriji za etaloniranje merila električne energije i snage moguće je etalonirati:
– elektronska brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2S, 0,5S, 1 i 2;
– brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3;
– multifunkcionalna brojila električne energije klase tačnosti 0,2S, 0,5S, 1 i 2;
– indukciona brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5, 1 i 2

Postupak etaloniranja je potpuno automatizovan, tako da ne postoji nikakva mogućnost subjektivnog uticaja na rezultate merenja.

Da bismo započeli proces, potrebno je da podnesete Zahtev za etaloniranje koji možete preuzeti ovde. Nakon toga, dostavićemo vam ponudu i kada se usaglasimo, sa etaloniranjem možemo početi 24 sata nakon što nam dostavite brojilo električne energije.

Laboratorija za etaloniranje merila električne energije i snage je odgovorna za obavljanje poslova koji su joj povereni, i poslove obavlja obezbeđujući potpunu poverljivost podataka o klijentu i/ili izvršenom poslu, osim ako zakonom nije drugačije regulisano. Klijent ima pravo na prigovor ukoliko nije zadovoljan urađenim poslom. Procedura postupanja sa prigovorima dostupna je na strani „Prigovori i žalbe“.   Za etalonirana merila izdaju se uverenja o etaloniranju. Uverenje o etaloniranju može se reprodukovati samo kao celina i uz pismeno odobrenje Laboratorije.