energy efficiency

Laboratorija za etaloniranje

Laboratorija za etaloniranje merila električne energije i snage.

U akreditovanoj Laboratoriji za etaloniranje merila električne energije i snage etaloniraju se merila aktivne i reaktivne električne energije (brojila).

sert-17025-2016

sert-17025-2016

Akreditovana je prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog tela Srbije prvi put 29. 02. 2008. godine, a 2012. i 2016. je akreditacija obnovljena.

Laboratorija za etaloniranje merila električne energije i snage jedina je u Srbiji i okruženju koja je akreditovana za ovu oblast.

Laboratorija poseduje opremu za etaloniranje koja se sastoji od radnog etalona klase 0,05, visokostabilnih izvora struje i napona, stalka za postavljanje električnih merila sa mogućnošću istovremenog etaloniranja do 24 merila i računara za automatsko vođenje procesa etaloniranja, obradu podataka i izradu uverenja o etaloniranju. Radni etalon, kao i merilo za praćenje uslova okoline prilikom etaloniranja, redovno se etaloniraju u ovlašćenim laboratorijama, a povremeno se i interno kontrološu, radi praćenja stabilnosti procesa i obezbeđenja poverenja u kvalitet etaloniranja.

U Laboratoriji je moguće etalonirati:
- elektronska merila aktivne električne energije klase tačnoati 0,2S, 0,5S, 1 i 2;
- merila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3;
- multifunkcionalna merila električne energije klase tačnosti 0,2S, 0,5S, 1 i 2;
- indukciona merila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5, 1 i 2

Postupak etaloniranja je potpuno automatizovan, tako da ne postoji nikakva mogućnost subjektivnog uticaja na rezultate merenja.

Za etalonirana merila izdaju se uverenja o etaloniranju.